Fileland.nl

Te koop

wegens tijdgebrek

Oorzaken

  • Het aantal auto's is gigantisch toegenomen maar de beschikbare wegen is hetzelfde gebleven. (2015 bijna 8 miljoen personen auto's en meer dan 1 miljoen bedrijfsvoertuigen).
  • Meerdere auto's per huishouding.
  • Men pakt voor bijna alles de auto.
  • Het aantal rijbanen zijn beperkt en kunnen het aantal voertuigen in het verkeer niet makkelijk door laten stromen.
  • Niet naleven van alle verkeersborden.
  • Pech gevallen.
  • Verkeersongevallen.
  • Weg werkzaamheden.
  • Extreme weersomstandigheden.